Bebeklerde Şaşılık - Bebek Hayatı
Bebek Hayatı

Bebeklerde Şaşılık

bebeklerde şaşılık

bebeklerde şaşılık

Bebeklerde şaşılık sorunu sıkça karşılaşılan bir durumdur. Normal görme eyleminde her iki gözde aynı noktaya bakarken, göz kayması yani şaşılık durumunda gözler birbirinden farklı yönlere bakar. Şaşılık sorunu sürekli olabileceği gibi aralıklarla da olabilir. Bebeklerdeki en önemli şaşılık sebebi göz küresini dışarıdan hareket ettiren göz kaslarındaki bir koordinasyon bozukluğudur.

Bebeklerde Şaşılık Neden Olur?

Göz çevresinde yer alan ve göze yapışık olan kasların uyum içinde çalışması gerekir. Bu sayede gözlerde şaşılık problemi olmaz. Fakat bebeklerin bütün kaslarında olduğu gibi göz kaslarının da gelişimi 12. aya gelene kadar sürer. Kas zayıflığı veya problemi gözlerde kaymaya sebebiyet verir. 12 ayın altındaki bebeklerde gözler sanki paralel bakmıyormuş gibi durabilmektedir. Bu­run kö­kü­ yapısının ba­sık ol­ma­sı ve göz kapağının üst kısmının burun sırtına doğru uzanması durumunda göz­ler içe­ri ka­yı­yor­muş gi­bi gö­rü­le­bi­lir. Ay­rı­ca bebekteki gör­me ek­se­ni ile gö­zün geo­met­rik ek­se­ni ara­sın­da önem­li farklar olması, ka­pak ve göz kü­re­si arasındaki iliş­ki­de anor­mal­lik de şa­şı­lık var­mış iz­le­ni­mi bı­ra­ka­bi­lir.

Yalancı Göz Kayması Ne Zaman Düzelir?

Bebek 6. ayına geldiğinde yalancı göz kayması sorunu kendiliğinden düzelir. Şayet 6. aydan sonra gözlerden biri ya da ikisi birden kaymaya devam ediyorsa bunun nedeni büyük ihtimalle tıpta ‘şaşılık’ olarak bilinen göz kaymasıdır.

Yalancı ve kalıcı şaşılığı ayırt et­mek için ilk 9 aylık rutin çocuk polikliniği kontrollerinde doktor tarafından ışık kay­na­ğının kor­nea­nın or­ta­sın­dan yan­sı­ma­sının değerlendirilmesi  ve gerekirse ört­me tes­ti ile de değerlendirtip kay­ma ol­ma­ma­sı ge­re­kir. Yalancı göz kaymasın probleminde de olduğu gibi ilk 6 aylık rutin bebek kontrollerinde bebeğin göz gelişimi çocuk hekimi tarafından değerlendirilir.

Bebeklerde Şaşılık Tedavisi

Bebeklerde göz kayması sorununun erken tedavi edilmesi özellikle önemlidir, çünkü çok fazla beklemek ya da tedaviye hiç başvurmamak kalıcı görme sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle bir bebekte göz kayması sorunu görüldüğünde bu durumla ilgili ”normaldir, geçer” diye düşünülmemeli ve hemen bir göz doktoruna başvurulmalıdır. Erken dönemde tedavi edilmesi halinde şaşılık (göz kayması) güvenli ve etkili yöntemlerle tedavi edilebilir.

Exit mobile version